dimarts, 17 de juny del 2008

Diferència espai web - portal educatiu

Realitzant el treball de recursos per l'educació infantil als portals educatius he pogut comprovar que trobar la diferència entre espai web i portal educatiu no es gens fàcil. Aquesta seria la diferència fonamental entre un espai web i un portal educatiu:


Un espai web és un servei que proveeix als usuaris d’un sistema per poder emmagatzemar informació, imatges, vídeo o qualsevol contingut via internet. Acostuma a ser corporatiu, és a dir, conté dades d’una sola empresa o grup d’empreses, d’una botiga, d’una pàgina personal, etc.

Un exemple de espai web: Escola Maré de Déu de la Mercè

En canvi, un portal és una col·lecció de pàgines organitzades en forma temàtica, amb continguts dinàmics com cercadors, foros, chats, blocs, galeries fotogràfiques, bases de dades d’informació… Estan organitzats amb diferents nivells d’usuaris, que poden fer us del contingut d’acord a la seva jerarquia (administrador, moderador, usuari, visitant anònim). Els portals educatius ofereixen múltiples serveis als membres de la comunitat educativa, és a dir que la informació, imatges, vídeos i altres continguts que hi apareixen, van adreçats a les persones relacionades amb el món de l’educació.

Els portals tenen una actualització constant i requereixen d’un administrador de continguts que és la persona encarregada de mantenir la informació.Generalment són molt voluminosos i plens d’enllaços. En ells hi acostuma a haver força publicitat de patrocinadors.

Normalment els portals educatius són vius i no estàtics es a dir que el nombre de recursos varia dia a dia.

Alguns dels portals educatius més utilitzats i amb més recursos són: Edu365, Xtec, Edu3.cat.