dilluns, 15 de març de 2010

Comparació amb els mitjans de comunicació


Aspectes en comú:

- Tots tres són mitjans de comunicació de masses.
- Fan possible la comunicació social.
- El missatge ho reben moltes persones (audiència).
- Són adaptables a les necessitats de l'audiència.
- Hi participa un emissor i un receptor.
- Busquen fins econòmics.
- Tenen la intenció d'informar, d'entretenir i de comunicar.

Aspectes diferents:

TELEVISIÓ

RÀDIO

PREMSA ESCRITA

Canal visual i auditiu

Canal auditiu. El receptor comprèn amb l’oïda la informació.

Canal visual. El receptor llegeix la informació amb els ulls.

La major part de programes encara que el temps entre l'enregistrament i l'emissió sigui molt breu, són en diferit.

La comunicació és efímera. Els sons només són perceptibles el temps que duren en l’aire.

La comunicació és duradora: Les lletres es graven en un suport estable i perduren.

És un element més del grup, de la família,

Acompanya el receptor a casa i li permet fer altres coses.

No deixa fer altres activitats en el mateix moment.

El llenguatge: compta amb el prestigi de la lletra impresa i per tant és elaborat.

Llenguatge radiofònic: Clar, directe, poc elaborat, i molt pròxim a la comunicació oral interpersonal.

el seu llenguatge específic és configurat per el directe. La informació és visual.

El lector en controla l'exposició. Els receptors del missatge poden consumir-los en el moment més oportú, segons els seus gustos, interrompre'l quan vulguin, etc. A més a més, dóna la possibilitat de retornar en qualsevol moment a aprofundir sobre el que s'ha rebut

El lector no controla l’exposició. El receptor està obligat a comprendre el text en el moment de l’emissió i tal i com s’emeti.

El lector no controla l’exposició. El receptor està obligat a comprendre el text en el moment de l’emissió i tal i com s’emeti.


La pública és gratuita però també hi ha de pagament.


És gratuita


La majoria són de pagament però hi ha alguns gratuits.

L'Educació per als Mitjans de Comunicació a l'escola

2. Tots els mitjans construeixen una realitat.
Tot i no ser reals, poden influir sobre les nostres actituds, el nostre comportament i la nostra manera de veure el món. És important que eduquem per diferenciar la realitat d'aquesta informació que ens arriba mediatitzada.

Actualment, la majoria d'infants passen moltes hores davant de la televisió i això comporta que tot allò que veuen influeixi en el seu comportament, en les seves actituds, en la seva manera de pensar, etc. Així doncs, és molt present veure com els nens imiten coses que surten a la televisió, pensant que tot allò que surt és real. Com a educadors/es hem de tenir en compte que moltes coses que surten a la televisió no són positives per als infants i hem de fer-los conscients que tot allò que ens arriba no és real. La informació que ens arriba està mediatitzada ja que moltes vegades no compleix la funció d'informar objectivament i amb la veritat per endavant.

6. Els mitjans tenen implicacions socials i polítiques
Els mitjans no sols pretenen vendre productes sinó que venen idees, missatges d'autoritats sanitàries, polítics... Les tecnologies dels mitjans han alterat la nostra cultura, les famílies, el lleure... reforcen comportaments socials i polítics. Com a educadors hem de potenciar la consciència de l'estudiant enfront aquesta mena de missatges.

Hem de tenir en compte que vivim en una societat mediatitzada per els diferents mitjans de comunicació. Moltes vegades allò que ens informen no és objectiu, és a dir, no ens informen amb la veritat per endavant i moltes vegades la informació és converteix en un instrument polític per ampliar interessos econòmics i ideològics de les indústries dels mitjans de comunicació. Com a educadors/es hem de conscienciar als nens d'aquesta idea i de que no creguin tot allò que surt a la televisió és una còpia exacta de la realitat.


L'ús que faig d'Internet com a mitjà d’informació general, de comunicació i d’entreteniment.

A l'entrada anterior us vaig explicar l'ús que feia jo dels mitjans de comunicació: ràdio, premsa i televisió. En aquesta entrada, doncs, us explicaré quin ús faig d'Internet.


Internet per a mi és una eina molt important. El meu primer ordinador no tenia Internet i bàsicament el feia servir per jugar però en aquell temps no era una eina tan indispensable com actualment. Amb el temps ens vam posarInternet i només em podia connectar per les tardes, però això no era un problema per mi ja que no l'utilitzava gaire. Només el feia servir per buscar alguna cosa molt concreta, sobretot informació per fer algun treball de l'escola.Ara mateix podria dir que no se viure sense ordinador i sense Internet. Tant l'ordinador com Internet els utilitzo cada dia i són la meva eina de treball. Em faig servir d'internet per fer treballs de la universitat, per entrar al blink i estar al dia d'allò que hem de fer, per buscar informació de qualsevol tipus ( des de informació per a treballs com per consultar la cartellera del cinema), per llegir la premsa a pàgines webs de diaris, per estar amb contacte amb els meus amics ( a través de facebook, messenger, correu electrònic, etc.), per escoltar música, etc. Moltes vegades em porto el portàtil a altres llocs ja que tinc la "necessitat" d'utilitzar-lo fins i tot quan no estic a casa.


Així doncs, crec que Internet és una eina molt important ja que gràcies a aquest moltes persones tenim accés fàcil, immediat i ràpid a una quantitat extensa i diversa d'informació. També és una eina de globalització, que ens permet estar en contacte amb qualsevol persona i en qualsevol lloc. I també és una eina d'oci ja que ens permet veure pel.licules, vídeos, escoltar música, tenir accés a notícies, entre d'altres moltes coses.