divendres, 11 de juliol de 2008

Ús pedagògic de l'ordinador.

Dins de la pàgina escola oberta del portal xtec he trobat aquest escrit sobre l'ús de l'ordinador a l' educació infantil:

L'ús de l'ordinador dins de l'aula d'Educació Infantil reforça, complementa o amplia els temes treballats en les diferents àrees. Resulta una eina molt atractiva per als nens/es.

Els/les mestres observem sovint amb sorpresa la facilitat amb què aprenen a fer-lo funcionar: primer agafen traça movent el ratolí (aprenent a coordinar la vista amb la mà) i capten com moure´s dins d'un programa concret. Tarden poc temps a saber com posar tot sols en funcionament l'ordinador i trobar allò que busquen. Per facilitar l'autonomia dels nens/es resulta molt útil organitzar bé la finestra de l'escriptori de manera que allà puguin clicar sobre les icones que els permetran accedir a l'inici d'un programa (Word, Kid Pix, Paint,...), a una activitat concreta (paquets d'activitats multimèdia del programa Clic,...), o a algunes de les pàgines d'Internet que hàgim escollit.

Per ser un instrument lúdic, en aquestes edats els nens/es no saben distingir si estan jugant o treballant amb l'ordinador. Juguin o treballin, el que sí és cert és que aprenen i a les escoles disposen cada vegada de més programes i aplicacions pedagògiques d'alta qualitat per oferir-los. Caldria també que a casa els nens/es fessin un ús positiu de l'ordinador: jocs divertits, però no violents (el Pingu, el Pipo, els Otijocs, ...), donant a conèixer adreces d'Internet o CD-ROM que siguin educatius.

L'organització dins de l'aula permet anar compaginant les diferents maneres d'accedir al racó de l'ordinador: de manera individual, per parelles o en grup. Individualment reforcen la seva autonomia, per parelles comparteixen coneixements i s'han de posar d'acord per alternar l'ús del teclat o del ratolí, col·lectivament podem llegir, mirar i comentar entre tots un tema que ens interessi molt.

Estaria bé que cada nen tingués un disquet personal on pogués desar i ensenyar a casa els treballs col·lectius o individuals que anem fent.

Funcions del video a l'ensenyament

En una de les sessions de Noves tecnologies aplicades a l'educació vam treballar les funcions del video en l'educació segons Joan Ferrès. N'hi han set i són les seguents:

1. Funció informativa: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en l'objecte de la realitat a que fa refrència, es a dir, el missatge té la finalitat de descriure una realitat el més objectivament possible.

2. Funció motivadora: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en el destinatari, buscant afectar la seva voluntat per incrementar un determinat tipus de resposta.

3. Funció expressiva: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en l'emissor que expressa en el missatge les seves pròpies emocions o s'expressa a si mateix.

4. Funció avaluativa: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en la valoració de conductes, actituds o habilitats dels subjectes captats per la càmera.

5. Funció investigadora: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en l'anàlisi posterior i amb detriment d'allò que s'ha enregistrat.

6. Funció lúdica: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en el joc, entreteniment, passar-s'ho bé.

7. Funció metalingüistica: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en el codi.

Per a més informació sobre les funcions del video a l'ensenyament podeu veure el power point.

Escola Oberta

Al portal xtec hi ha un apartat anomenat l'escola oberta, aquesta pàgina ens ofereix molts recursos i activitats per l'aprenentatge de l'educació infantil. En aquesta pàgina hi ha moltes activitats realitzades per diferents escoles i portades a terme dins les aules. També hi han activitats per fer jugar i apendre als nens, com per exemple, la doctora xinxeta que és un apartat ple de jocs.

dijous, 10 de juliol de 2008

Windows Movie Maker&Dreamwaver


Windows Movie Maker i el Dreamweaver són dos dels programes que vam fer servir per fer el treball de la pàgina web de la nostra bona pràctica. (Si voleu descarregar els programes cliqueu en la imatge)

Windows Movie Maker: és un programa d'edició de video que Windows incorpora en el seu sistema operatiu. El principal avantatge d'aquest programa és que és molt fàcil d'utilitzar. Windows Movie Maker permet treballar amb diferents elements multimèdia per elaborar el nostre projecte: imatges, videos, àudio i música i podem combinar tots aquests elements.

Dreamweaver: és un programari fàcil d'utilitzar creat per Macromedia que permet crear pàgines web professionals. Les funcions d'edició visual de Dreamweaver permeten agregar ràpidament disseny i funcionalitat a les pàgines, sense la necessitat de programar manualment el codi HTML. Es pot crear taules, editar marcs, treballar amb capes, inserir comportaments Javascript, etc., d'una forma molt senzillai visual.

Les noves tecnologies i l'educació infantil

He trobat un article força interessant sobre les noves tecnologies a l'educació infantil. En aquest article escrit per Carmen López Escribano podem trobar:

- Introducció
- Avantatges e inconvenients de la utilització de l'ordinador en les primeres edats
- Mètodes de l'utilització de l'ordinador a l'aula d'infantil

- processador de textos
- internet

- contes electrònics

- Conclusions finals
- Referències bibliogràfiques

Us deixo el link de l'article:


http://www.educa.madrid.org/binary/9661/lopez_escribano_ucm.pdf

L'Elefant Trompeta


L'Elefant Trompeta és un bloc molt interessant d'una mestra d'educació infantil. En aquest bloc podem trobar reflexions, contes, blocs d'altres mestres, editorials, autors, webs d'educació..
Però el que realment volia destacar d'aquest bloc (sense treure importància a la resta) és una reflexió que fa sobre les Noves tecnologies a l'educació infantil, amb la qual jo estic totalment d'acord. Us poso la reflexió perquè vosaltres tambè pogueu opinar sobre el tema.

  Hola a tots i totes!

  L'altre dia vaig estar pensant que a les aules d'Educació Infantil on treballo no hi ha cap ordinador. Aleshores vaig recordar que en un dels centres on vaig fer pràctiques quan estudiava, hi havia un a cada aula, i cada setmana havien de fer tots els nens una estoneta d'informàtica de manera individual; on l'objectiu era que aprenguessin a fer servir el ratolí i coneguessin les parts de l'ordinador, així com ressoldre trencaclosques i altres activitats fetes amb el programa Click; per la resta, era un moble sense cap mena de servei.

  Reflexionant entorn del tema vaig pensar que un ordinador a una aula d'Educació Infantil no és una eina indispensable; però que en cas de que hi sigui, no es pot tractar d'un ordinador dels que tarden deu minuts en encendre. Ja que es té una eina d'aquesta mena que estigui mínimament actualitzada. Considero que avui dia si hi ha un ordinador a l'aula, ha de ser amb connexió a Internet, i que sovint és un error (depenent del context social i familiar de l'alumant de l'escola) ensenyar-los com es mou un ratolí o què és un teclat, perquè no ens enganyem, ja ho saben. Tampoc trobo adient la obligatoreitat d'aquesta assignatura com a tal a aquestes edats.

  Crec que el que s'hauria de fer és utilitzar-lo com a eina educativa; de la mateixa manera que si es té televisió i DVD a l'aula, es posen pel·lícules o programes educatius; el mateix s'hauria de fer amb l'ordenador. Per exemple, si volem ensenyar als nens un conte amb audio que està al XTEC o a l'EDU365, hauria de ser tan fàcil com encendre l'ordinador i que ho poguessin veure ells mateixos. És a dir, aprofitar-se dels recursos educatius que ens pot oferirla xarxa però sense abusar-ne.

  En cas de que no hi hagi ordinador a l'aula, considero que no és cap inconvenient a l'hora de realitzar la nostra tasca com a docents, tot i que ens la facilitaria potser una mica més en algun aspecte.

  És una opinió. Què en penseu?


Si voleu veure més d'aquest bloc cliqueu en la imatge i us portarà directament a la web.

Recursos per a l'educació infantil als portals educatius

Els recursos per a l'educació infantil als portals educatius és el tema que vam realitzar el grup 7 per el treball Aplicació educativa de la tecnologia.
Aquests són alguns dels portals educatius més interessants i amb més recursos:

Xtec: És un portal educatiu amb gran varietat de possibilitats educatives. Des del portal Xtec pots visitar altres webs d'interès a travès d'enllaços, a més pots visitar webs d'altres centres educatius i pots veure activitats realitzades per diferents escoles i totes consten d'una explicació per si les vols portar a terme.
Podem dir que el portal Xtec és un portal viu ja que constanment s'afegeixen activitats, notícies, es a dir, està en constant actualització.
És una web que ofereix més possibilitats als docents que a l'alumnat, tot i que ofereix una gran varietat d'informació respecte a les universitats, la formació professional, batxillerat.. la qual cosa pot ser molt educativa per als futurs estudiants.

Edu3.cat: És un portal educatiu de ràdio i televisió per internet, tè uns 3500 audioviuals al nostre àbast. Aquest portal és impulsat per el departament d'educació i la corporació catalana de mitjans audiovisuals i ens permet visionar a temps real i de forma gratuita produccions audiovisuals de diversos àmbits.
Aquest portal té com a objectiu posar a l'abast d'alumnes, pares i docents un ampli ventall de materials audiovisuals educatius produits per la TVC, Cat. ràdio, i el departament d'educació per tal d'ajudar a l'aprenentatge de les diferents màteries.
A més ofereix la possibilitat d'inserir videos d'aquest mateix portal als blocs.

Edu365.cat: Aquest portal ofereix als estudiants un conjunt de serveis interactius i personalitzats, accesibles tant des de casa com de l'escola que contribueixen a potenciar la implicació de pares en el procès d'aprenentatge dels seus fills.
També ofereix una orientació acadèmica i professional individualitzada a cada alumne i proporciona ajuts per superar els dubtes i les dificultats d'estudi o d'aprenentatge.
Una de les finalitats del portal és promoure oportunitats d'un segur de la xarxa i alhora contribuir a comunicar els valors i responsabilitats inherents a l'ús d'internet.

JClic: no és un portal educatiu, és un entorn per a la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia. Podem treballar diferents aspectes mitjançant activitats com per exemple: trencaclosques, exercicis de text.. A més les activitats estan dividides per etapes educatives i matèries.
El Jclic està desenvolupat en la plataforma Java, que funciona en diversos entorns i sistemes operatius com per exemple: Linux, Mac, Windows..
El Jclic està format per quatre aplicacions: Jclic applet ( un component de l'aplicació que permet inserir les activitats Jclic dins d'una pàgina web) Jclic player ( és un programa independent, que un cop instalat permet realitzar les activitats des del disc dur de l'ordinador sense que calgui estar conectat a internet) Jclic author (l'eina d'autor permet crear, editar i publicar les activitats de manera senzilla) Jclic reports ( és un mòdul de recollida de dades i generació d'informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes)

dilluns, 7 de juliol de 2008

Aprenentatge amb ordinador

Una de les sessions de la classe "noves tecnologies aplicades a l'educació" la vam dedicar a analitzar els quatre models d'ús de l'ordinador que va formular Charles Crook en forma de metàfores. I de forma resumida són aquests:

- La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina
Aquesta metàfora fa referència a l'ús que nosaltres fem habitualment de l'ordinador, una eina de treball. A l'escola també es dona o s'hauria de donar aquest fet ja que d'aquesta manera aportem als infants un complement que els ajuda a crear experiències interessants per ells i ajuda a amplificar les experiències habituals de l'aula com poden ser: escriure, dibuixar, pintar..
Aquestes eines no substituiexen l'experiència directa sinò que són un complement.
- La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor
Aquesta metàfora fa referència a que l'ordinador tutoritza el procès d'ensenyament-aprenentatge realitzat per l'alumne. En els programes tutorials l'ordinador inicia, l'alumne respon i l'ordinador avalua però com que aquest no pot detectar el tipus d'error que s'ha comès i les necessitats concretes de l'alumne és el mètode que menys s'utilitza, decantant-se pels programes d'exercicis pràctics.
- La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne
Aquesta metàfora fa referència a que l'ordinador es controlat per l'alumne i no a l'inrevès. Papert als anys 60 va crear el concepte de micromon on l'alumne construiex idees a partir de la seva activitat exploràtoria en un ambient d'aprenentatge, on l'alumne és necessariament reflexiu i actiu, és ell "qui ensenya" donant instruccions a l'ordinador per indicar-li les tasques que ha de fer.
El llenguatge de programació WinLogo i l'objecte gràfic anomenat tortuga seria un exemple de micromon on el nen pot desenvolupar estratègies de resolució de problemes.
Però aquesta manera d'instruir a estat molt questionada i s'aposta més per l'opció de descoberta guiada on el mestre té un paper de recolzament en l'aprenentatge del nen.


-La metàfora del laboratori: L'ordinador com a simulador

Els simuladors són una evolució dels sistemes tutorials. Permeten un aprenentatge per descoberta semblant al que es produeix en els micromons de Papert però d'una forma molt més acotada ja que són sistemes tancats en que l'usuari pot manipular diversos paràmetres però no afegir-ne de nous. Els simuladors permeten la reflexió i l'acció però poden ser massa simples comparat amb la realitat, fet que pot provocar interpretacions de la realitat erronies.
Un exemple de simulador és el programa Crayon Physics
:
Pissarra Digital Interactiva (PDI)

La pissarra digital interactiva consisteix en un ordinador connectat a un video-projector, que projecta
la imatge de la pantalla sobre una superfície, des de la qual es pot controlar l'ordinador, fer anotacions manuscrites sobre qualsevol imatge projectada, així com guardar-les, imprimir-les, enviar-les per correu electrònic i exportar-les a diversos formats.Avantatges de la pissarra digital interactiva als processos d'ensenyament - apenentatge
 • Augmenta la participació dels alumnes. Els sol agradar sortir a presentar materials i treballs. Permet compartir imatges i textos. Facilita el debat
 • Augmenta l'atenció dels estudiants, al participar més
 • Motiva, augmenta el desig d'aprendre dels estudiants
 • Augmenta la comprensió, més recursos disponibles per a mostrar i comentar, major interacció. Permet visualitzar conceptes i procesos difícils i complexos.
 • Facilita el tractament de la diversitat d'estils d'aprenentatge: potencia els aprenentatges dels alumnes d'aprenentatge visual, d'aprenentatge tàctil..
 • Ajuda en Educació Especial. Poden ajudar a compensar problemes de visió (en la PDI es pot treballar amb caràcters grans), audició (la PDI potencia un aprenentatge visual), coordinació psicomotriu (en la PDI es pot interactuar sense ratolí ni teclat)...
 • El professor es pot concentrar més a observar als seus alumnes i atendre les seves preguntes (no està mirant la pantalla de l'ordinador)
 • Augmenta la motivació del professor: disposa de més recursos, obté una resposta positiva dels estudiants...
 • El professor pot preparar classes molt més atractives i documentades. Els materials que vagi creant els pot anar adaptant i reutilitzar cada any .
En aquest video podem veure més sobre les pissarres digitals interactives:L' Audacity

L'Audacity el podem descarregar gratuitament de la Xarxa i és un programa que permet produir arxius d'àudio i editar-los, per a això només es necessita d'un micròfon.
A l'Audacity podrem enregistrar la nostra veu, la música que estigui sonand a l'ordinador, en una pàgina web o a qualsevol aparell que estigui conectat.
Am aquesta aplicació podrem treballar amb diverses pistes de manera que podrem barrjear, per exemple, música i la nostra veu.
L'Audacity és tan senzill i pràctic que pot venir-nos molt bé a l'hora de començar a entendre el món de l'edició d'àudio.

Dintre de l'edició es poden importar arxius en formats: mp3 (arxiu.mp3), wav (arxiu.wav), etc.
Si volem exportar el format en mp3 haurem de descarregar el coodificador LAME i desar-ho al nostre ordinador.