dilluns, 15 de març de 2010

L'Educació per als Mitjans de Comunicació a l'escola

2. Tots els mitjans construeixen una realitat.
Tot i no ser reals, poden influir sobre les nostres actituds, el nostre comportament i la nostra manera de veure el món. És important que eduquem per diferenciar la realitat d'aquesta informació que ens arriba mediatitzada.

Actualment, la majoria d'infants passen moltes hores davant de la televisió i això comporta que tot allò que veuen influeixi en el seu comportament, en les seves actituds, en la seva manera de pensar, etc. Així doncs, és molt present veure com els nens imiten coses que surten a la televisió, pensant que tot allò que surt és real. Com a educadors/es hem de tenir en compte que moltes coses que surten a la televisió no són positives per als infants i hem de fer-los conscients que tot allò que ens arriba no és real. La informació que ens arriba està mediatitzada ja que moltes vegades no compleix la funció d'informar objectivament i amb la veritat per endavant.

6. Els mitjans tenen implicacions socials i polítiques
Els mitjans no sols pretenen vendre productes sinó que venen idees, missatges d'autoritats sanitàries, polítics... Les tecnologies dels mitjans han alterat la nostra cultura, les famílies, el lleure... reforcen comportaments socials i polítics. Com a educadors hem de potenciar la consciència de l'estudiant enfront aquesta mena de missatges.

Hem de tenir en compte que vivim en una societat mediatitzada per els diferents mitjans de comunicació. Moltes vegades allò que ens informen no és objectiu, és a dir, no ens informen amb la veritat per endavant i moltes vegades la informació és converteix en un instrument polític per ampliar interessos econòmics i ideològics de les indústries dels mitjans de comunicació. Com a educadors/es hem de conscienciar als nens d'aquesta idea i de que no creguin tot allò que surt a la televisió és una còpia exacta de la realitat.