diumenge, 9 de maig de 2010

Recomanació del Parlament europeu sobre "Educació Mediàtica"

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=ES&type=IM-PRESS&reference=20081216IPR44614

El Parlament europeu suggereix introduir l’assignatura d’educació mediàtica a tots els nivells de l’educació escolar. Aquesta decisió es va prendre a partir d' un informe que va ser aprovat per la gran majoria dels diputats. També es proposa millorar les infraestructures a les escoles per tal que tots els nens i nenes tinguin accés a Internet, així com també es proposa l’alfabetització mediàtica dels adults. També destaca que l’educació mediàtica és molt important a les escoles d’educació especial ja que els mitjans de comunicació superen alguns dels obstacles de moltes discapacitats. D'altra banda, ens diu que aquesta educació mediàtica ha de començar a les llars i per tant es molt necessari l'alfabetització dels adults.

Avantatges i inconvenients: Aquesta assignatura tindria certs avantatges ja que és molt important que impulsem els mitjans de comunicació a les escoles perquè els nens i nenes es facin servir d'ells i puguin desenvolupar-se en la nostra societat canviant i així evitar l'analfabetisme mediàtic. D'altra banda, també és molt important perquè farem desenvolupar ,en els nostres alumnes, un pensament crític i no es deixaran manipular per aquests. També, i tal com diu aquesta notícia, és molt important treballar l'alfabetització mediàtica en els adults ja que aquests tenen un paper decisiu en la creació d'hàbits d'utilització dels mitjans de comunicació dels seus fills. Pel que fa als inconvenients, considero que n'hi hauria molt pocs però un d'ells serien els recursos econòmics ja que aquesta assignatura requereix una despesa econòmica per tal de dotar els alumnes de bones infraestructures.