dilluns, 7 de juliol de 2008

Aprenentatge amb ordinador

Una de les sessions de la classe "noves tecnologies aplicades a l'educació" la vam dedicar a analitzar els quatre models d'ús de l'ordinador que va formular Charles Crook en forma de metàfores. I de forma resumida són aquests:

- La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina
Aquesta metàfora fa referència a l'ús que nosaltres fem habitualment de l'ordinador, una eina de treball. A l'escola també es dona o s'hauria de donar aquest fet ja que d'aquesta manera aportem als infants un complement que els ajuda a crear experiències interessants per ells i ajuda a amplificar les experiències habituals de l'aula com poden ser: escriure, dibuixar, pintar..
Aquestes eines no substituiexen l'experiència directa sinò que són un complement.
- La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor
Aquesta metàfora fa referència a que l'ordinador tutoritza el procès d'ensenyament-aprenentatge realitzat per l'alumne. En els programes tutorials l'ordinador inicia, l'alumne respon i l'ordinador avalua però com que aquest no pot detectar el tipus d'error que s'ha comès i les necessitats concretes de l'alumne és el mètode que menys s'utilitza, decantant-se pels programes d'exercicis pràctics.
- La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne
Aquesta metàfora fa referència a que l'ordinador es controlat per l'alumne i no a l'inrevès. Papert als anys 60 va crear el concepte de micromon on l'alumne construiex idees a partir de la seva activitat exploràtoria en un ambient d'aprenentatge, on l'alumne és necessariament reflexiu i actiu, és ell "qui ensenya" donant instruccions a l'ordinador per indicar-li les tasques que ha de fer.
El llenguatge de programació WinLogo i l'objecte gràfic anomenat tortuga seria un exemple de micromon on el nen pot desenvolupar estratègies de resolució de problemes.
Però aquesta manera d'instruir a estat molt questionada i s'aposta més per l'opció de descoberta guiada on el mestre té un paper de recolzament en l'aprenentatge del nen.


-La metàfora del laboratori: L'ordinador com a simulador

Els simuladors són una evolució dels sistemes tutorials. Permeten un aprenentatge per descoberta semblant al que es produeix en els micromons de Papert però d'una forma molt més acotada ja que són sistemes tancats en que l'usuari pot manipular diversos paràmetres però no afegir-ne de nous. Els simuladors permeten la reflexió i l'acció però poden ser massa simples comparat amb la realitat, fet que pot provocar interpretacions de la realitat erronies.
Un exemple de simulador és el programa Crayon Physics
: