dijous, 10 de juliol de 2008

Recursos per a l'educació infantil als portals educatius

Els recursos per a l'educació infantil als portals educatius és el tema que vam realitzar el grup 7 per el treball Aplicació educativa de la tecnologia.
Aquests són alguns dels portals educatius més interessants i amb més recursos:

Xtec: És un portal educatiu amb gran varietat de possibilitats educatives. Des del portal Xtec pots visitar altres webs d'interès a travès d'enllaços, a més pots visitar webs d'altres centres educatius i pots veure activitats realitzades per diferents escoles i totes consten d'una explicació per si les vols portar a terme.
Podem dir que el portal Xtec és un portal viu ja que constanment s'afegeixen activitats, notícies, es a dir, està en constant actualització.
És una web que ofereix més possibilitats als docents que a l'alumnat, tot i que ofereix una gran varietat d'informació respecte a les universitats, la formació professional, batxillerat.. la qual cosa pot ser molt educativa per als futurs estudiants.

Edu3.cat: És un portal educatiu de ràdio i televisió per internet, tè uns 3500 audioviuals al nostre àbast. Aquest portal és impulsat per el departament d'educació i la corporació catalana de mitjans audiovisuals i ens permet visionar a temps real i de forma gratuita produccions audiovisuals de diversos àmbits.
Aquest portal té com a objectiu posar a l'abast d'alumnes, pares i docents un ampli ventall de materials audiovisuals educatius produits per la TVC, Cat. ràdio, i el departament d'educació per tal d'ajudar a l'aprenentatge de les diferents màteries.
A més ofereix la possibilitat d'inserir videos d'aquest mateix portal als blocs.

Edu365.cat: Aquest portal ofereix als estudiants un conjunt de serveis interactius i personalitzats, accesibles tant des de casa com de l'escola que contribueixen a potenciar la implicació de pares en el procès d'aprenentatge dels seus fills.
També ofereix una orientació acadèmica i professional individualitzada a cada alumne i proporciona ajuts per superar els dubtes i les dificultats d'estudi o d'aprenentatge.
Una de les finalitats del portal és promoure oportunitats d'un segur de la xarxa i alhora contribuir a comunicar els valors i responsabilitats inherents a l'ús d'internet.

JClic: no és un portal educatiu, és un entorn per a la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia. Podem treballar diferents aspectes mitjançant activitats com per exemple: trencaclosques, exercicis de text.. A més les activitats estan dividides per etapes educatives i matèries.
El Jclic està desenvolupat en la plataforma Java, que funciona en diversos entorns i sistemes operatius com per exemple: Linux, Mac, Windows..
El Jclic està format per quatre aplicacions: Jclic applet ( un component de l'aplicació que permet inserir les activitats Jclic dins d'una pàgina web) Jclic player ( és un programa independent, que un cop instalat permet realitzar les activitats des del disc dur de l'ordinador sense que calgui estar conectat a internet) Jclic author (l'eina d'autor permet crear, editar i publicar les activitats de manera senzilla) Jclic reports ( és un mòdul de recollida de dades i generació d'informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes)