divendres, 11 de juliol de 2008

Funcions del video a l'ensenyament

En una de les sessions de Noves tecnologies aplicades a l'educació vam treballar les funcions del video en l'educació segons Joan Ferrès. N'hi han set i són les seguents:

1. Funció informativa: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en l'objecte de la realitat a que fa refrència, es a dir, el missatge té la finalitat de descriure una realitat el més objectivament possible.

2. Funció motivadora: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en el destinatari, buscant afectar la seva voluntat per incrementar un determinat tipus de resposta.

3. Funció expressiva: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en l'emissor que expressa en el missatge les seves pròpies emocions o s'expressa a si mateix.

4. Funció avaluativa: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en la valoració de conductes, actituds o habilitats dels subjectes captats per la càmera.

5. Funció investigadora: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en l'anàlisi posterior i amb detriment d'allò que s'ha enregistrat.

6. Funció lúdica: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en el joc, entreteniment, passar-s'ho bé.

7. Funció metalingüistica: l'interès de l'acte comunicatiu es centra en el codi.

Per a més informació sobre les funcions del video a l'ensenyament podeu veure el power point.