dilluns, 7 de juliol de 2008

Pissarra Digital Interactiva (PDI)

La pissarra digital interactiva consisteix en un ordinador connectat a un video-projector, que projecta
la imatge de la pantalla sobre una superfície, des de la qual es pot controlar l'ordinador, fer anotacions manuscrites sobre qualsevol imatge projectada, així com guardar-les, imprimir-les, enviar-les per correu electrònic i exportar-les a diversos formats.Avantatges de la pissarra digital interactiva als processos d'ensenyament - apenentatge
  • Augmenta la participació dels alumnes. Els sol agradar sortir a presentar materials i treballs. Permet compartir imatges i textos. Facilita el debat
  • Augmenta l'atenció dels estudiants, al participar més
  • Motiva, augmenta el desig d'aprendre dels estudiants
  • Augmenta la comprensió, més recursos disponibles per a mostrar i comentar, major interacció. Permet visualitzar conceptes i procesos difícils i complexos.
  • Facilita el tractament de la diversitat d'estils d'aprenentatge: potencia els aprenentatges dels alumnes d'aprenentatge visual, d'aprenentatge tàctil..
  • Ajuda en Educació Especial. Poden ajudar a compensar problemes de visió (en la PDI es pot treballar amb caràcters grans), audició (la PDI potencia un aprenentatge visual), coordinació psicomotriu (en la PDI es pot interactuar sense ratolí ni teclat)...
  • El professor es pot concentrar més a observar als seus alumnes i atendre les seves preguntes (no està mirant la pantalla de l'ordinador)
  • Augmenta la motivació del professor: disposa de més recursos, obté una resposta positiva dels estudiants...
  • El professor pot preparar classes molt més atractives i documentades. Els materials que vagi creant els pot anar adaptant i reutilitzar cada any .
En aquest video podem veure més sobre les pissarres digitals interactives: