diumenge, 25 d’abril de 2010

Reflexió dels valors que es transmeten a l'escola i als mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació són importants agents educatius com a difusors d'una educació informal que normalment resulta contrària al que s'ensenya a l'escola. Els mitjans de comunicació exerceixen una gran influència en el pensament dels seus consumidors, especialment entre els nens i els joves. Tal i com s'ens diu al dossier, els mitjans de comunicació ens presenten uns models determinats que afavoreixen la transmissió de determinats valors sovint relacionats amb el consumisme, amb els rols socials, amb objectius de la nostra vida... Així doncs, moltes vegades els mitjans de comunicació estan més preocupats en veure els nens com a consumidors que en complir la seva funció educadora i no pensen en ells com persones a les quals cal formar en valors, coneixements, sabers...

Els mitjans de comunicació, doncs, transmeten molts valors i coneixements i això al meu parer és positiu però a la vegada negatiu ja que avui dia la majoria de programes presenten un contingut molt poc apropiat per als nens i els valors que es transmeten en aquests no potencien formar a les persones en cultura, valors, sabers....
Així doncs jo crec que actualment els valors que es transmeten a l'escola i als mitjans de comunicació són bastant contraris ja que a l'escola es pretén formar persones amb coneixement, valors, cultura, habilitats socials... en canvi, actualment els mitjans de comunicació estan més preocupats en vendre'ns un determinat producte o de difondre'ns una determinada idea, sovint molt relacionat amb el consumisme.

Per concloure, dir que tal i com ens diu el dossier és molt important que com a mestres siguem capaços de llegir més enllà del missatge explícit que ens presenten els mitjans de comunicació, ser crítics i no creure que tot allò que veiem als mitjans de comunicació és el que passa realment ja que com vam veure al dossier de continguts del tema 2, moltes vegades els mitjans de comunicació ens manipulen per fer-nos creure allò que els interessa pel seu propi benefici.